ورق استیل 310 برای چه محیط هایی مناسب است ؟

ورق استیل 310 برای چه محیط هایی مناسب است ؟