کانتر گرم چیست و چه کاربردی دارد؟

کانتر گرم چیست و چه کاربردی دارد؟