چرا باید از استنلس استیل در صنعت غذایی استفاده کنیم ؟

چرا باید از استنلس استیل در صنعت غذایی استفاده کنیم ؟